Typy a ceny skupinových kurzů

V Brně pořádáme kurzy individuální a firemní. Pokud máte zájem o skupinové kurzy, více informací naleznete na stránkách ke skupinovým kurzům v Tišnově a v Kuřimi.


Rozmluvte se rychleji!

 • jedná se o semestrální kurz, 1 x 90 minut (2 vyučovací hodiny) týdně
 • maximálně 6 účastníků ve skupině
 • cena kurzu (v závislosti na počtu přihlášených zájemců):
  • 5 – 6 klientů, cena kurzu 5 700,- Kč , obsahuje 36 vyučovacích hodin/5 měsíců
  • 4 klienti, cena 6 500,- Kč, obsahuje 30 vyučovacích hodin
  • 3 klienti, cena 7 700,- Kč, obsahuje 28 vyučovacích hodin

Kurzovné nezahrnuje náklady na zakoupení učebnice.

Rozmluv se s rodilým mluvčím!

 • Termín výuky a cena kurzu závisí na počtu přihlášených zájemců. Podrobnější informace Vám sdělíme v průběhu měsíce září na čísle 731 082 251


FCE kurz

 • celoroční přípravný kurz na certifikát FCE u British Councilu
 • jedná se o celoroční kurz, 1 x 90 minut (2 vyučovací hodiny) týdně
 • obsahuje celkem 72 vyučovacích hodin
 • maximální počet účastníků ve skupině je 6 osob
 • cena kurzu je 11 300,- Kč

POZOR!!! Cena kurzu neobsahuje poplatky za zkoušku, certifikát a učebnice.
Vhodné pro studenty, kteří chtějí studovat nebo pracovat v zahraničí, nebo u zahraničních firem v ČR. Certifikáty FCE jsou vyžadovány pro studium na většině britských univerzit a také univerzit v řadě dalších anglicky mluvících zemích. Cílem kurzu je kvalitně připravit studenta na zvládnutí zkoušky. Student musí pochopit a zvládnout všechny složky jazyka včetně širokého rozsahu slovní zásoby a být schopen komunikovat v angličtině ve většině společenských situacích. Kurzy není nutné zakončit zkouškou. Tento typ kurzu si může vybrat i student, který má zájem o rovnoměrné zvládnutí všech následujících oblastí jazyka: čtení, psaní, porozumění, gramatika, slovní zásoba a mluvení. V kurzech je rovnoměrně procvičováno všech pět oddílů zkoušky – Reading, Writing, English in Use, Listening a Speaking.
AML Tip: Navštivte http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic-english-exams.htm