Učebnice Němčina

Sprechen Sie Deutsch?

Základní didaktická koncepce učebnicového souboru Sprechen Sie Deutsch? využívá pozitivní a osvědčené prvky různých koncepcí a metodických směrů. V duchu zprostředkovací metody uvádí učebnicový soubor studenty do běžných životních situací a seznamuje je s reáliemi a sociokulturními aspekty německy mluvících zemí.
Sprechen Sie Deutsch? – 1. díl
Sprechen Sie Deutsch? – 2. díl
Sprechen Sie Deutsch? – 3. díl

AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, brno, němčina

AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, brno, němčina

AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, brno, němčina

Všichni lektoři AML používají nejen vybranou základní učebnici používanou studenty, ale také mnoho dalších vybraných učebnic, cvičebnic a materiálů, které významně doplňují výuku, pomáhají udržet pozornost studentů, dělat hodinu zábavnější a komplexnější.