Učebnice Němčina

Menschen

Základní didaktická koncepce učebnicového souboru Menschen využívá pozitivní a osvědčené prvky různých koncepcí a metodických směrů. V duchu zprostředkovací metody uvádí učebnicový soubor studenty do běžných životních situací a seznamuje je s reáliemi a sociokulturními aspekty německy mluvících zemí.
Menschen A1
Menschen A2
Menschen B1

Všichni lektoři AML používají nejen vybranou základní učebnici používanou studenty, ale také mnoho dalších vybraných učebnic, cvičebnic a materiálů, které významně doplňují výuku, pomáhají udržet pozornost studentů, dělat hodinu zábavnější a komplexnější.

Menschen A1/1

Menschen A1/2

Menschen A2/1

Menschen A2/2

Menschen B1/1