Jihlava o kurzech

AML jazyková škola Jihlava. angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština
AML jazyková škola poskytuje pro veřejnost možnost studia ve skupinovýchkurzech nebo v individuálních kurzech (kompletní nabídka viz sekce Nabídka jazykových kurzů).

Dále poskytujeme firemní kurzy pro zaměstnance firem v regionu Vysočina.

1) Skupinové kurzy

Před zahájením kurzu provádíme zjištění jazykové úrovně klienta rozřazovacím testem, na základě jehož výsledku je klient zařazen do kurzu vždy tak, aby všichni účastníci kurzu byli na stejné popř. velmi podobné úrovni znalostí před zahájením kurzu (rozřazovací test je součástí sekce Přihláška).

Druhou možností zjištění jazykové úrovně je pohovor s lektorkou či lektorem v sídle AML jazykové školy. Datum a čas pohovoru je nutné si domluvit (viz sekce Kontakt).

Ve skupinových kurzech se studuje celoročně ve dvou semestrech. Přihlášení do skupinového kurzu je tedy závazné po celý školní rok tj. od září do června (způsob úhrady skupinového kurzu viz sekce Způsob úhrady kurzů).

2) Individuální kurz

U individuálního kurzu se snažíme maximálně vyhovět potřebám klienta, což je největší výhodou studia v individuálním kurzu. Jsme schopni vyhovět i náročným požadavkům klienta, které kladou vysoké nároky na znalosti našich lektorů.

3) Firemní kurzy

Vzhledem k tomu, že tyto kurzy objednává management jednotlivých firem, kterým pochopitelně záleží na tom, co se jeho zaměstnanci naučí, a za jak dlouhou dobu, odevzdáváme s fakturou, vždy jednou za měsíc, prezenční listinu kurzu, která shrnuje docházku jednotlivých účastníků kurzu za uplynulý měsíc. Zároveň provádíme vstupní testy před začátkem kurzu a výstupní testy na konci kurzu, které reálně změří pokrok jednotlivých účastníků kurzu za určité období.