Jak se budete učit v AML

ML jazyková škola Tišnov, Kuřim, Brno, Jihlava. angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština
Budete se učit aktivně při komunikaci, proto jsme nazvali náš kurz ROZMLUV SE!

Při aktivní konverzaci budete procvičovat i gramatiku tak, aby se tzv. “dostala pod kůži“ a nemuseli jste o ní přemýšlet. Naši lektoři Vám budou na této cestě průvodcem, přítelem i pomocníkem.

Základní charakteristika

Při práci s klienty dodržujeme několik důležitých zásad:

  1. Aktivní zapojení účastníků kurzu do hodiny.
  2. Krátké a jasné vysvětlení gramatiky.
  3. V kurzu se procvičuje převážně ústní vyjádření (dril, konverzace, rozhovory, modelové situace z praxe atd.)
  4. Písemné vyjádření převažuje při domácích úkolech.
  5. Práce s vybranými učebnicemi – každý lektor má k dispozici daný počet vybraných učebnic pro určený jazyk, s jejichž pomocí hodiny sestavuje. Každý klient pracuje s 1 vybranou učebnicí (všichni klienti v daném kurzu mají učebnici stejnou), její gramatické posloupnosti se lektor drží. Zároveň však čerpá i cvičení z jiných učebnic, čímž se výuka stává komplexnější a efektivnější.
  6. Schéma výuky – dostatek kvalitních učebnic a cvičebnic dává lektorovi možnost sestavit hodinu tak, aby byla nejen pestrá a zajímavá, ale aby byl důkladně a komplexně procvičen probíraný gramatický jev. Probíranou gramatiku dlouze nevysvětlujeme, ale trénujeme v praktických cvičeních při komunikaci.
  7. Atmosféra v hodině – je pro nás zásadní. Podporujeme klienty v postoji nebát se dělat chyby a mluvit, mluvit a mluvit tak dlouho, dokud se vše nezautomatizuje. Pokud klienta hodina baví a cíti se v kurzu dobře, je tempo pokroku velmi rychlé. Naši lektoři milují výuku a práci s lidmi a tím automaticky pomáhají vytvářet příznivou a podporující atmosféru na kurzu i pro klienty.
  8. Zařazení klientů do kurzů – využíváme vlastního testu AML jazykové školy, kterým projdou všichni klienti. Tento test je k dispozici v on-line přihlášce. Na základě výsledků tohoto testu jsou naši klienti rozřazeni do jednotlivých kurzů tak, aby v každém kurzu byli studenti se stejnou nebo velmi podobnou znalostí jazyka. Tento typ kurzu je nejefektivnější, neboť v každém okamžiku hodiny pracují skutečně všichni účastníci kurzu.
  9. Systém kontroly spokojenosti klientů – pravidelně provádíme kontrolu spokojenosti klientů v kurzech formou dotazníku, kde má každý klient možnost vyjádřit nejen své dojmy z kurzu, ale také své nápady a připomínky. Kromě toho je klientům k dispozici anonymní schránka, kde mohou vyjádřit své nápady i připomínky celoročně. Těchto dotazníků a připomínek si vážíme a reagujeme na ně zpravidla obratem. Každý klient je pro nás důležitý, proto se jedenkrát za měsíc osobně setkáváme se všemi lektory, abychom se vzájemně informovali o novinkách v jednotlivých kurzech a formou řízené diskuze, brainstormingu a workshopu hledáme nové možné přístupy pro jednotlivé kurzy či klienty.
  10. Ve firemních kurzech provádíme pravidelně vlastní zjišťovací znalostní testy, které shrnují učivo za uplynulý půlrok. Dosažené výsledky pak na požádání dáváme k dispozici. Firmám dodáváme každý měsíc i prezenční listinu s docházkou jednotlivých účastníků kurzů za uplynulý měsíc. Management firem a institucí tak má jasnou představu, co se jejich zaměstnanci naučili a jaká byla jejich účast. Vzhledem k intenzivní interní komunikaci v naší škole jsme schopni zachytit nedostatky či nesrovnalosti v kurzech velmi rychle a často můžeme vše vyřešit sami bez zapojení vedení firem, které pouze o průběhu jednotlivých kurzů informujeme.