Učebnice

AML jazyková škola Tišnov, Kuřim, Brno, učebnice
Vážení klienti,
pro usnadnění Vašeho nákupu učebních pomůcek Vám přinášíme tuto novou stránku, na které naleznete seznam učebnic používaných v AML jazykové škole. Ze stránky vedou přímé odkazy na internetová knihkupectví, kde lze učebnice i jiné studijní potřeby z pohodlí domova objednat. Budeme velmi rádi, pokud nám zašlete Váš tip na odkaz vedoucí k pohodlnějšímu nákupu prostřednictvím internetu. Oceníme jakoukoliv Vaši zkušenost s nákupy učebnic po internetu.

Důležitá upozornění!
– Informujte se prosím na příslušné pobočce AML jazykové školy, podle které učebnice probíhá výuka právě ve Vašem kurzu. Za nesprávný výběr učebních pomůcek neneseme žádnou odpovědnost.
– Internetová knihkupectví, na která odkazujeme z našich stránek, nejsou našimi smluvními partnery.

New English File 3rd edition

Jedná se o komplexní učebnici, která je velmi přehledná a v duchu zprostředkovací metody uvádí studenty do běžných životních situací aktivní formou tak, aby studenti mohli znalosti využívat v praxi.

New English File 3rd edition Elementary
New English File 3rd edition Pre-intermediate
New English File 3rd edition Intermediate
New English File 3rd edition Upper-intermediate
New English File 3rd edition Advanced

Všichni lektoři AML používají nejen vybranou základní učebnici používanou studenty, ale také mnoho dalších vybraných učebnic, cvičebnic a materiálů, které významně doplňují výuku, pomáhají udržet pozornost studentů, dělat hodinu zábavnější a komplexnější.

AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, brno, Angličtina
Advanced
AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, brno, Angličtina
Upper-Intermediate
AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, brno, Angličtina
Intermediate
AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, brno, Angličtina
Pre-Intermediate
AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, brno, Angličtina
Elementary

New English File

V některých kurzech se k výuce používají starší vydání knih New English File.

New English File Elementary
New English File Pre-Intermediate
New English File Intermediate
New English File Upper-Intermediate
New English File Advanced

Všichni lektoři AML používají nejen vybranou základní učebnici používanou studenty, ale také mnoho dalších vybraných učebnic, cvičebnic a materiálů, které významně doplňují výuku, pomáhají udržet pozornost studentů, dělat hodinu zábavnější a komplexnější.

AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, brno, Angličtina
Advanced
AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, brno, Angličtina
Upper-Intermediate
AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, brno, Angličtina
Intermediate
AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, brno, Angličtina
Pre-Intermediate
AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, brno, Angličtina
Elementary

Sprechen Sie Deutsch?

Základní didaktická koncepce učebnicového souboru Sprechen Sie Deutsch? využívá pozitivní a osvědčené prvky různých koncepcí a metodických směrů. V duchu zprostředkovací metody uvádí učebnicový soubor studenty do běžných životních situací a seznamuje je s reáliemi a sociokulturními aspekty německy mluvících zemí.
Sprechen Sie Deutsch? – 1. díl
Sprechen Sie Deutsch? – 2. díl
Sprechen Sie Deutsch? – 3. díl

AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, brno, němčina

AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, brno, němčina

AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, brno, němčina

Všichni lektoři AML používají nejen vybranou základní učebnici používanou studenty, ale také mnoho dalších vybraných učebnic, cvičebnic a materiálů, které významně doplňují výuku, pomáhají udržet pozornost studentů, dělat hodinu zábavnější a komplexnější.


AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, brno, italština

Italština (nejen) pro samouky

Oblíbená učebnice pro samouky obsahuje italskou mluvnici, slovní zásobu (v rozsahu asi 2 500 slov), frazeologii a výslovnost. Důraz je kladen na aktivní užívání italštiny, schopnost dorozumět se v nejčastějších situacích a pohotové vyjadřování.
Italština pro samouky

Všichni lektoři AML používají nejen vybranou základní učebnici používanou studenty, ale také mnoho dalších vybraných učebnic, cvičebnic a materiálů, které významně doplňují výuku, pomáhají udržet pozornost studentů, dělat hodinu zábavnější a komplexnější.

AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, Brno, francouzština

Francouzština (nejen) pro samouky

Přepracované vydání této učebnice, kterou s úspěchem používáme v nejrůznějších kurzech, seznamuje studenty se základy francouzské gramatiky, frazeologie i reálií a umožňuje domluvit se v nejběžnějších situacích.
Součástí učebnice je brožura s klíčem ke cvičením. Francouzština pro samouky

Všichni lektoři AML používají nejen vybranou základní učebnici používanou studenty, ale také mnoho dalších vybraných učebnic, cvičebnic a materiálů, které významně doplňují výuku, pomáhají udržet pozornost studentů, dělat hodinu zábavnější a komplexnější.


AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, Brno, španělština

Španělština ECO

Jedná se o čtyřdílný učebnicový kurz španělštiny. Je ideální pro ty, kteří se potřebují naučit španělsky snadněji a rychle. Je vhodný pro všechny typy jazykových kurzů, především však pro intenzivní a polointenzivní kurzy. Španělština ECO

Všichni lektoři AML používají nejen vybranou základní učebnici používanou studenty, ale také mnoho dalších vybraných učebnic, cvičebnic a materiálů, které významně doplňují výuku, pomáhají udržet pozornost studentů, dělat hodinu zábavnější a komplexnější.

Ruština nejen pro samouky

AML jazyková škola, Tišnov, Brno, Kuřim, Jihlava. Ruština

Nová, moderní učebnice přináší základní znalosti ruské mluvnice, slovní zásoby (v rozsahu přes 2000 slov a slovních spojení), frazeologie a výslovnosti. Učebnice umožňuje osvojení ruského jazyka od azbuky po samostatný písemný či mluvený projev. Důraz je kladen na aktivní užívání ruštiny, pochopení podobností i odlišnosti češtiny a ruštiny, schopnost dorozumět se v nejčastějších situacích a pohotové vyjadřování. Výběr témat z nejrůznějších oblastí běžného života vede k porozumění mluveného i čteného jazykového projevu, k nácviku vlastní aktivní konverzace i písemného vyjadřování.Součástí učebnice je brožura obsahující klíč ke cvičením a rusko-český slovník

Ruština nejen pro samouky + 3CD

Všichni lektoři AML používají nejen vybranou základní učebnici používanou studenty, ale také mnoho dalších vybraných učebnic, cvičebnic a materiálů, které významně doplňují výuku, pomáhají udržet pozornost studentů, dělat hodinu zábavnější a komplexnější.