Učebnice

AML jazyková škola Tišnov, Kuřim, Brno, učebnice
Vážení klienti,
pro usnadnění Vašeho nákupu učebních pomůcek Vám přinášíme tuto novou stránku, na které naleznete seznam učebnic používaných v AML jazykové škole. Ze stránky vedou přímé odkazy na internetová knihkupectví, kde lze učebnice i jiné studijní potřeby z pohodlí domova objednat. Budeme velmi rádi, pokud nám zašlete Váš tip na odkaz vedoucí k pohodlnějšímu nákupu prostřednictvím internetu. Oceníme jakoukoliv Vaši zkušenost s nákupy učebnic po internetu.

Důležitá upozornění!
– Informujte se prosím na příslušné pobočce AML jazykové školy, podle které učebnice probíhá výuka právě ve Vašem kurzu. Za nesprávný výběr učebních pomůcek neneseme žádnou odpovědnost.
– Internetová knihkupectví, na která odkazujeme z našich stránek, nejsou našimi smluvními partnery.

New English File 3rd edition

Jedná se o komplexní učebnici, která je velmi přehledná a v duchu zprostředkovací metody uvádí studenty do běžných životních situací aktivní formou tak, aby studenti mohli znalosti využívat v praxi.

New English File 3rd edition Elementary
New English File 3rd edition Pre-intermediate
New English File 3rd edition Intermediate
New English File 3rd edition Upper-intermediate
New English File 3rd edition Advanced

Všichni lektoři AML používají nejen vybranou základní učebnici používanou studenty, ale také mnoho dalších vybraných učebnic, cvičebnic a materiálů, které významně doplňují výuku, pomáhají udržet pozornost studentů, dělat hodinu zábavnější a komplexnější.

AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, brno, Angličtina
Advanced
AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, brno, Angličtina
Upper-Intermediate
AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, brno, Angličtina
Intermediate
AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, brno, Angličtina
Pre-Intermediate
AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, brno, Angličtina
Elementary

New English File

V některých kurzech se k výuce používají starší vydání knih New English File.

New English File Elementary
New English File Pre-Intermediate
New English File Intermediate
New English File Upper-Intermediate
New English File Advanced

Všichni lektoři AML používají nejen vybranou základní učebnici používanou studenty, ale také mnoho dalších vybraných učebnic, cvičebnic a materiálů, které významně doplňují výuku, pomáhají udržet pozornost studentů, dělat hodinu zábavnější a komplexnější.

AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, brno, Angličtina
Advanced
AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, brno, Angličtina
Upper-Intermediate
AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, brno, Angličtina
Intermediate
AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, brno, Angličtina
Pre-Intermediate
AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, brno, Angličtina
Elementary

Menschen

Základní didaktická koncepce učebnicového souboru Menschen využívá pozitivní a osvědčené prvky různých koncepcí a metodických směrů. V duchu zprostředkovací metody uvádí učebnicový soubor studenty do běžných životních situací a seznamuje je s reáliemi a sociokulturními aspekty německy mluvících zemí.
Menschen A1
Menschen A2
Menschen B1

Všichni lektoři AML používají nejen vybranou základní učebnici používanou studenty, ale také mnoho dalších vybraných učebnic, cvičebnic a materiálů, které významně doplňují výuku, pomáhají udržet pozornost studentů, dělat hodinu zábavnější a komplexnější.

Menschen A1/1

Menschen A1/2

Menschen A2/1

Menschen A2/2

Menschen B1/1


AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, brno, italština

Italština (nejen) pro samouky

Oblíbená učebnice pro samouky obsahuje italskou mluvnici, slovní zásobu (v rozsahu asi 2 500 slov), frazeologii a výslovnost. Důraz je kladen na aktivní užívání italštiny, schopnost dorozumět se v nejčastějších situacích a pohotové vyjadřování.
Italština pro samouky

Všichni lektoři AML používají nejen vybranou základní učebnici používanou studenty, ale také mnoho dalších vybraných učebnic, cvičebnic a materiálů, které významně doplňují výuku, pomáhají udržet pozornost studentů, dělat hodinu zábavnější a komplexnější.

AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, Brno, francouzština

Francouzština (nejen) pro samouky

Přepracované vydání této učebnice, kterou s úspěchem používáme v nejrůznějších kurzech, seznamuje studenty se základy francouzské gramatiky, frazeologie i reálií a umožňuje domluvit se v nejběžnějších situacích.
Součástí učebnice je brožura s klíčem ke cvičením. Francouzština pro samouky

Všichni lektoři AML používají nejen vybranou základní učebnici používanou studenty, ale také mnoho dalších vybraných učebnic, cvičebnic a materiálů, které významně doplňují výuku, pomáhají udržet pozornost studentů, dělat hodinu zábavnější a komplexnější.


AML jazyková škola, Tišnov, Kuřim, Brno, španělština

Španělština ECO

Jedná se o čtyřdílný učebnicový kurz španělštiny. Je ideální pro ty, kteří se potřebují naučit španělsky snadněji a rychle. Je vhodný pro všechny typy jazykových kurzů, především však pro intenzivní a polointenzivní kurzy. Španělština ECO

Všichni lektoři AML používají nejen vybranou základní učebnici používanou studenty, ale také mnoho dalších vybraných učebnic, cvičebnic a materiálů, které významně doplňují výuku, pomáhají udržet pozornost studentů, dělat hodinu zábavnější a komplexnější.

Ruština nejen pro samouky

AML jazyková škola, Tišnov, Brno, Kuřim, Jihlava. Ruština

Nová, moderní učebnice přináší základní znalosti ruské mluvnice, slovní zásoby (v rozsahu přes 2000 slov a slovních spojení), frazeologie a výslovnosti. Učebnice umožňuje osvojení ruského jazyka od azbuky po samostatný písemný či mluvený projev. Důraz je kladen na aktivní užívání ruštiny, pochopení podobností i odlišnosti češtiny a ruštiny, schopnost dorozumět se v nejčastějších situacích a pohotové vyjadřování. Výběr témat z nejrůznějších oblastí běžného života vede k porozumění mluveného i čteného jazykového projevu, k nácviku vlastní aktivní konverzace i písemného vyjadřování.Součástí učebnice je brožura obsahující klíč ke cvičením a rusko-český slovník

Ruština nejen pro samouky + 3CD

Všichni lektoři AML používají nejen vybranou základní učebnici používanou studenty, ale také mnoho dalších vybraných učebnic, cvičebnic a materiálů, které významně doplňují výuku, pomáhají udržet pozornost studentů, dělat hodinu zábavnější a komplexnější.